Szanowni Państwo!

Cogito Szkolenia jest firmą szkoleniową, funkcjonującą od 2000 roku. Współpracujemy z wieloma klientami, są to produkcyjne, handlowe i usługowe zakłady pracy oraz osoby indywidualne. Cogito tworzy grupa instruktorów-trenerów i doświadczonych w pracy z zespołami ludzi organizatorów szkoleń. Nasi wykładowcy i instruktorzy posiadają duży zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Jesteśmy zespołem, który łączy wspólna pasja i profesjonalizm. Stawiamy sobie ambitne cele, wysokie wymagania i z zaangażowaniem realizujemy projekty szkoleniowe. Nasze bogate i wszechstronne umiejętności są sumą indywidualnych i wspólnych doświadczeń zawodowych. Znamy, zarówno smak sukcesu, jak i porażki, co pozwala nam się doskonalić i poszerzać naszą ofertę dla klientów indywidualnych i firm o różnorodnych profilach działalności.

Informacje dla kursantów indywidualnych

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu szkoleń i egzaminów końcowych urządzeń poddozorowych. Właściwy przebieg szkoleń (odpowiedni dobór zajęć teoretycznych i praktyki) pozwala naszym uczestnikom zdać egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Informacje dla firm

Realizacja szkoleń jest zawsze dokładnie omówiona i ustalona ze zleceniodawcą. Często modyfikujemy programy szkoleń dla potrzeb i wymagań konkretnej firmy. Rozszerzamy pewne bloki tematyczne, wskazane treści pogłębiamy lub rozbudowujemy cześć praktyczną. Organizujemy także szkolenia dla firm według indywidualnie opracowanych programów. Zapewniamy profesjonalizm obsługi oraz optymalne terminy realizacji zleceń naszych klientów.

    Miejscem realizacji szkolenia może być:
  • siedziba Państwa firmy,
  • siedziba Cogito,
  • wybrany przez Państwa ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w dowolnie wybranej miejscowości w kraju.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do podjęcia współpracy z naszą firmą, a czas spędzony z COGITO na pewno zaprocentuje w przyszłości.
ZAPRASZAMY

Warunki organizacyjne

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Posiadamy odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej, wyposażenie dydaktyczne, niezbędne do właściwej realizacji oferowanych szkoleń (projektory, rzutniki, filmy o tematyce związanej z programem kursów, tablice plansze, materiały szkoleniowe, itp.). Grupy szkoleniowe z reguły nie przekraczają 12 osób, co umożliwia warsztatowy charakter zajęć.